Alkol konsantrasyonu, gizli alkol, aromalı alkollü içkilerde, ölçümü oldukça zorluklarla karşılaşılan konulardan biridir. Alkol üreticileri, hükümet ölçüm ve etiketleme yönergelerine uygun bir ürün yapma yükümlülüğü ile birlikte stabil bir ürün üretmenin tüm gerekliliklerine sahiptir.
Çoğu ülkede, alkol üretimi çok sıkı düzenlemelere tabidir ve vergi raporlamasının doğru olması gerekir. Devletin öngördüğü ölçüm yöntemleri çok yavaş olabilir . Bu nedenle doğru bir ölçüm üretmek için laboratuvar becerileri gerekir.
Rudolph, alkol üreticilerinin üretim sürecinin çeşitli aşamalarında hızlı ve doğru ölçümler yapma ihtiyacına hitap eden cihazlar tasarlar. Rudolph ayrıca, üretim tesisinizin tam uyumlu olmasını sağlayacak sertifikalı cihazlar sağlayarak devlet gereksinimlerine de hitap eder.

Rudolph Research Analytical

AlcoTest®- RI

Problem – Verimlilik, Düzenleme ve Vergiler Alkol üreticileri hedefledikleri karlılığı sağlamak için maliyetleri kontrol altında tutmalı ve üretimin verimli çalışmasını sağlamalıdırlar.  Çünkü yüksek rekabet ortamında bir dünyada faaliyet göstermektedirler. Örneğin, üreticiler doğru hacmen alkol (ABV) değerlerini bildirmek ve bunu yerel yönetim yetkilisini tatmin edecek yöntemle zorundadır. Birçok hükümet, çok yavaş olan ve üretimi önemli ölçüde [...]

Open chat