Doğrusallık @ 235, 257, 313 ve 350nm

Spektrofotometri Potasyum Dikromat Absorbansı / İletim Standardı – 50mg / l set

Ürün kodu:RSPEC0020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir