Doğrusallık @ 235, 257, 313 ve 350nm

Spektrofotometri Potasyum Dikromat Absorbansı / İletim Standardı – 40mg / l 100ml

Ürün kodu:RSPEC00231

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir