Doğrusallık @ 235, 257, 313 ve 350nm Ph Eur

Spektrofotometri Potasyum Dikromat Absorbansı / İletim Standardı 60mg / l (Acc. Ph. Eur) 100ml

Ürün kodu:RSPEC-EP00601

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir