Doğrusallık @ 235, 257, 313 ve 350nm Ph Eur

Spektrofotometri Absorbans / Transmisyon Boş – 0.005M Sülfürik Asit (Acc. Ph. Eur) 100ml

Ürün kodu:RSPEC-EP00751

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir