Doğrusallık @ 235, 257, 313 ve 350nm

Spektrofotometri dikromat Absorbans / İletim Standardı – 10 mg / l set

Ürün kodu:RSPEC0018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir